KOMİTELER

 

Sempozyum Onursal Başkanı


Prof. Dr. Selçuk COŞKUN


Sempozyum Başkanı


Prof.Dr. Mehmet GAVGALI


Sempozyum Düzenleme Kurulu


Yrd.Doç.Dr. Ayla ARSLANER


Yrd.Doç.Dr. Murat BALCI


Yrd.Doç.Dr. Ömer CAN


Yrd.Doç.Dr. Tahsin ÜNLÜ


Arş.Gör. Erdal İĞMAN


Arş.Gör. Emin MERCAN


Arş.Gör. Erdal ÖNER


Arş.Gör. Emin USLU


Arş.Gör. Hakan Alper KAMİLOĞLU


Arş.Gör. Sinan MARAŞ


Arş.Gör. Şule BAŞAR


Sempozyum Sekretaryası


Arş.Gör. Kübra AKŞEHİR


Arş.Gör. Recep ÇATAR


Arş.Gör. Yavuz Selim HATİPOĞLU


Veli ACAR

 

Sempozyum Bilimsel Danışma Kurulu

Prof.Dr.Abdullah ÇAĞLAR

Afyon Kocatepe Üniv.

Prof.Dr.Adem DOĞANGÜN

Uludağ Üniv.

Prof.Dr.Adnan DERDİYOK

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Alemdar BAYRAKTAR

Karadeniz Teknik  Üniv.

Prof.Dr.Ali BAYRAK

Ankara Üniv.

Prof.Dr.Atila YETİŞEMİYEN

Ankara Üniv.

Prof.Dr.Burhan SELÇUK

Cumhuriyet Üniv.

Prof.Dr.Bülent ÇAKMAK

Erzurum Teknik Üniv.

Prof.Dr.Can E. BALAS

Gazi Üniv.

Prof.Dr.Cengiz KAYACAN

Süleyman Demirel Üniv.

Prof.Dr.Cengiz ÖZMETİN

Balıkesir Üniv

Prof.Dr.Cesim ATAŞ

9 Eylül Üniv.

Prof.Dr.Cuma BİNDAL

Sakarya Üniv.

Prof.Dr.Erdoğan KÜÇÜKÖNER

Süleyman Demirel Üniv.

Prof.Dr.Fahri Uluç ÖZBAYOĞLU

Bayburt Univ.

Prof.Dr.Fatih ALTUN

Erciyes Üniv.

Prof.Dr.Feramuz ÖZDEMİR

Antalya Üniv.

Prof.Dr.Fevzi BEDİR

Süleyman Demirel Üniv.

Prof.Dr.Fikret YÜKSEL

Yalova Üniv.

Prof.Dr.Halis ÇELİK

Fırat Üniv.

Prof.Dr.Hasan YETİM

Erciyes Üniv.

Prof.Dr.Hayri COŞKUN

Abant İzzet Baysal Üniv.

Prof.Dr.Hira KARAGÜLLE

9 Eylül Üniv.

Prof.Dr.İbrahim TÜRKMEN

İnönü Üniv.

Prof.Dr.İhsan BAKIRCI

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.İrfan KAYMAZ

Erzurum Teknik Üniv.

Prof.Dr.İsmail Hakkı ÇAĞATAY

Çukurova Üniv.

Prof.Dr.Kutsi Savaş ERDURAN

Niğde Üniv.

Prof.Dr.M.Fatih ERTUGAY

Erzincan Üniv.

Prof.Dr.M.Murat KARAOĞLU

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Mehmet ERTUĞRUL

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Mustafa SABUNCU

9 Eylül Üniv.

Prof.Dr.Mustafa GÜRSES

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Mustafa ŞENGÜL

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Mükerrem KAYA

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Necati KULOĞLU

Fırat Üniv.

Prof.Dr.Nihat AKIN

Selçuk Üniv.

Prof.Dr.Osman KOPMAZ

Bursa Teknik Üniv.

Prof.Dr.Osman Nuri ÇELİK

Selçuk Üniv.

Prof.Dr.Ömer ZORBA

Abant İzzet Baysal Üniv.

Prof.Dr.Özcan TAN

Karatay Üniv.

Prof.Dr.Ramazan KARAKUZU

9 Eylül Üniv.

Prof.Dr.Rüstem GÜL

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Songül ÇAKMAKÇI

Atatürk Üniv.

Prof.Dr.Şefik KURULTAY

Namık Kemal Üniv.

Prof.Dr.Şemsi Burhanettin ALTAN

Bayburt Univ.

Prof.Dr.Yaşar TOTİK

Atatürk Üniv.

Doç.Dr.Abdulkadir ÇEVİK

Gaziantep Üniv.

Doç.Dr.Ahmet BUDAK

Atatürk Üniv.

Doç.Dr.Burak DİKİCİ

Yüzüncü Yıl Üniv.

Doç.Dr.Hamdullah ÇUVALCI

Karadeniz Teknik  Üniv.

Doç.Dr.Hasan ÖZTÜRK

9 Eylül Üniv.

Doç.Dr.Hüseyin SERENCAM

Bayburt Univ.

Doç.Dr.Latif ÖZLER

Fırat Üniv.

Doç.Dr.Mehmet Levent KOÇ

Cumhuriyet Üniv.

Doç.Dr.Metin UÇURUM

Bayburt Univ.

Doç.Dr.Muhammet DERVİŞOĞLU

19 Mayıs Üniv.

Doç.Dr.Selim ALTUN

Ege Üniv.

Doç.Dr.Talip KAHYAOĞLU

Yıldız Teknik Üniv.

Doç.Dr.Yusuf TUNÇTÜRK

Yüzüncü Yıl Üniv.

Doç.Dr.Yüksel TAŞDEMİR

Bozok Üniv.

Yrd.Doç.Dr.Emine MACİT

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Enes DERTLİ

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Engin ŞAHİN

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Engin YENER

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Ertekin ÖZTEKİN

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul ÇELİK

Tunceli Üniv.

Yrd.Doç.Dr.Hasan Hüseyin KARA

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.İbrahim Hakkı KARAKAŞ

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.İlhan ÇELİK

Gümüşhane Üniv.

Yrd.Doç.Dr.İlker TEKİN

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Barış TABAKCIOĞLU

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Mehmet BAŞLAR

Yıldız Teknik Üniv.

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÇINAR

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Murat ÇOLAK

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Özlem ÇAKIR

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Rabi KARAALİ

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Şükran EFE

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Uğur ÇAKIR

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Uğur SERENCAM

Bayburt Univ.

Yrd.Doç.Dr.Oğuz Akın DÜZGÜN

Atatürk Üniv.

Yrd.Doç.Dr.Sevda OCAK

Yüzüncü Yıl Üniv.