BİLDİRİLER

 

Tam Metinle Göndermek İsteyenler bildirilerini myt2015.bayburt.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

(Boyut 10 MB Geçmemelidir)

 

Tam Metin Örneği İçin Tıklayınız.

 

Kabul Edilen Bildiriler İçin Tıklayınız

(P ile belirtilenler poster bildiri S ile belirtilenler ise sözlü bildiridir.)

 

POSTER SUNUMLAR İÇİN POSTER HAZIRLAMA KILAVUZU

SEMPOZYUM BAŞLIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

1. Bildiri özetleri en fazla 250 kelime olacak şekilde, Microsoft Word programında, sağ, sol, alt ve üstten 2.5 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman, 12 punto yazı tipi ve tek satır aralığı kullanılarak hazırlanmalıdır.

2. Birinci satıra büyük harfler ile çalışmanın başlığı, ikinci satıra ise yazarların ad ve soyadları unvan yazılmadan yazılmalı, bildiriyi sunacak olan kişinin adının altı çizilmeli,iletişim kurulacak kişi farklı ise dipnotla belirtilmelidir. Yazarların varsa akademik unvanları, kurumları ve adresleri dipnot olarak yazılmalıdır.Başlık ve yazar isimleri ortalı olarak ayarlanmalıdır.

3. Tüm metin sağa ve sola dayalı şekilde yazılmalı, paragraf başlarında soldan girinti olmamalıdır.Paragraf aralarında bir satır boşluk bırakılmalıdır.

4. Bildiri özetleri Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek, değerlendirme sonucu bildiri özetinde belirtilen yazışmalardan sorumlu yazara bildirilecektir.

5. Çalışmanın ait olduğu konu ve bildirinin poster ya da sözlü olarak sunulması konusundaki tercih e-posta’da belirtilmelidir. Bilim Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir.

6. Bildiri özetinin içeriğinden ve dilinden yazar sorumludur. Bilim Kurulu bildiri özetinde düzeltme yapmayacaktır.

7. Poster boyutları en fazla 70×100 cm ebatlarında hazırlanmalıdır.